Consultatii


Consultaţiile generale includ:

  • culegerea de date de la proprietar;
  • crearea unei foi de observaţie în care se vor nota date despre proprietar, date despre animal şi simptomatologie;
  • examinare clinică generală: inspecţie, palpatie, percuţie, ascultaţie, temperatură rectală;

Pentru stabilirea unui diagnostic prezumtiv, în urma consultaţiei generale se vor recomanda investigaţii suplimentare: analize biochimice şi hematologice, sumar urină, examen coproparazitologic, raclaj dermic, dozări hormonale, examen Rx sau RMN, puncţii biopsice.
Consultaţii speciale:

  • consultaţii ortopedice;
  • consultaţii neurologice;
  • consultaţii oftalmologice;
  • consultaţii nutritionale;
  • consultaţii obstetricale;
  • consultaţii oncologice.